Guru Sekumpul - Kitab kitab yang diajarkan beliau

Berikut Kitab-kitab yang pernah diajarkan yang Mulia Abah Guru Sekumpul , kitab-kitab tersebut  karya para ulama salafus sholih yang semuanya bersanad ijazah (bersambung) kepada Guru Beliau hingga kepada Rasulullah , 

dan sampai saat ini banyak murid beliau yang tersebar di Kalimantan dan luar daerah juga mengajarkan kitab tersebut kepada murid murid mereka 

kitab kitab tersebut diantaranya ; 

 • Ihya Ulumuddin.
Ihya Ulumuddin
 • Arrisalah Annuroniyyah Fi Syarh Attawassulati Assammaniyyah.
 • Tafsir al Munir (Maroh Labid).
 • Kifayatul ‘Awam.
Kifayatul ‘Awam

 • Kifayatul Atqiya.
 • Al Hawasyil Madaniyah.
 • Risalah Mu’awanah.
 • Tanbihul Mughtarrin.
 • Nashoihul ‘Ibad.
 • Nashoihuddiniyyah.
 •  Al Hikam ( Athoillah Assakandari).
 • Sullamuttaufieq.
 •  Al Mawaid Fi Syattal Fawaid.
 • Minhatul Akyas Fi Husnizhzhon Binnas.
 • Syarh al ‘Aiyniyyah.
 • Al Arba’in Fi Ushuliddin.
 • Risalah Zadul Muttaqien.
 • Syarh Jauharotuttauhid.
 • Al Mursyidul Amin Ila Mau’izhotil Mu’minin.
 • Al Bayan Wal Mazid ala syarh Unsil Wahid Min Kalami Abi Madyan.
 • Al Mawaid Fi Syattal Fawaid.
 • Mawahibul Quddus Fi Manaqibi Ibn al Iderus.
 • Fathullah Arrahmanirrahiem Fi Manaqibi Qutb Al Ghauts Abdillah al ‘Iderus
 • Ilzam Baba Robbik.
 • Khuloshatuttashonif Fittashowwuf
 • Minhajul Abidin.
 • Riyadhushsholihin.
Riyadhushsholihin
 • Risalah Fi Itsbati Wujudinnabi Fi Kulli Makan.
 • Fathurrahman Bisyarh Risalati Arislan.
 • Risalah Wasilah.
 • Manaqib Al Waliyyul Akwan Assayyid Muhammad Ibn Abdul Karim Assamman.
 • Al ‘Ilmunnibros.
 • Kitab Shifat 20 Lil Habib Utsman Al Batawi.

Saat ini kita memang tidak bisa lagi bertemu beliau tetapi ajaran ilmu beliau tetap ada dan diwariskan oleh murid murid beliau .

Semoga segala amal baik dan karya ibadah dari Abah Guru Sekumpul dalam memberikan bimbingan keilmuan dan tuntunan amaliyah senantiasa menjadi amal jariyah yang senantiasa mengalir di hadhratNYA.. Ridho dan Rahmat Ilahiyyah senantiasa menyertai kehidupan Ayahanda Guru di alam sana.. Amin Ya Robbal ‘Alamin.

Muhibbin tetaplah ikuti jalan ulama ulama kita , 

Wallahualam


Posting Komentar untuk "Guru Sekumpul - Kitab kitab yang diajarkan beliau"